Logo2.jpg

Ännu ingen kompromiss på mötet (20141023)

(20141023) Enligt polska reportern Dominika Cosic hade ännu ingen kompromiss träffats om EU:s klimatmål, vid toppmötet i Bryssel. Vid 22-tiden meddelande hon att det fanns en känsla bland dem som bevakar middagen:

- Det kan mycket väl vara så att en uppgörelse redan är träffad men att de involverade regeringscheferna vill ge ett intryck att de verkligen slåss för sin ståndpunkt, resonerar Dominika Cosic.

Hon poängterar att den polska utgångspunkten är att en överenskommelse enligt kommissionen skulle vara en katastrof för Polens ekonomi. Hon förklarar vidare att detta inte bara gäller Polen utan i stort sett hela östra Europa.

- Kanske kan en kompromiss bli att man förlänger tidsperioden för Polen att uppnå målen.

Henrik Edmark