Logo2.jpg

Fjellner: EU undfallande inför Ryssland (20141021)

(20141021)Trots att EU-parlamentet i september röstade för ett frihandelsavtal med Ukraina återstår det kanske flera år innan avtalet träder i kraft. Först förväntades avtalet börja gälla i november, men efter ett möte med Ryssland tidigare i höst, har det skjutits upp till den siste december 2015.

Enligt parlamentsledamot Christofer Fjellner (M) anser de flesta i parlamentet att EU är undfallande inför Ryssland.

- Att man ens tillåter en tredje part lufta sin oro inför ett avtal är ju mer eller mindre skandalöst, skriver en av hans sakkunniga via mail.

För att hjälpa Ukraina lutar sig istället EU mot regler som röstades fram i april. Borttagna tullar på industri- och jordbruksprodukter skulle bespara landet 487 miljoner euro per år. Till följd av det stora avtalets ursprungliga startdatum gäller dessa regler fram till den 1 november.

Under veckan röstar EU-parlamentet om att förlänga dem så att de fortsätter gälla för 2015.
- Med den här lösningen går vi dock miste om kraven på ytterligare demokratisering och rättssäkerhet i Ukraina, poängterar Fjellners kansli.

Henrik Edmark