Logo2.jpg

Juncker, det demokratiska valet (20140620)

EU-valet

(20140620) Valet av nästa ordförande för EU-kommissionen splittrar Europas ledare. För dem som stöder den ifrågasatta metoden med toppkandidater är den en naturlig demokratisering av unionen. Ett förkastande skulle kunna ses som en ”statskupp”.

Just nu domineras de delade meningarna om EU:s framtid av valet av nästa kommissionsordförande.

Kommissionen är ensam om att föreslå lagar i EU. För att demokratisera lagstiftningen ger den senaste versionen av EU:s grundlag mer inflytande till parlamentet. Hänsyn ska tas till dess mandatfördelning när kommissionens ordförande utses. På det sättet får den som är ansvarig för lagförslagen en direkt koppling till den folkvalda församlingen (parlamentet).

För att ta ordförandevalet närmare väljarna representeras de olika partigrupperna i parlamentet av varsin huvudkandidat till ordförandeposten. De har rest runt i Europa och mötts i TV-debatter.

Enligt Reinfeldt och Storbritanniens David Cameron har upplägget aldrig förankrats. Europeiska rådet (medlemsstaternas ledare) bör först komma överens om vilken riktning EU ska ta. Därefter kan en kommissionsordförande som stöder riktningen utses.

Pietro De Matteis är ledare för Europeiska federalistpartiet. De driver nu kampanjen #RespectMyVote (”Respektera min röst”) på Twitter. De kräver att rådet utnämner kandidaten med störst partigrupp, Jean Claude Juncker från Europeiska folkparitet (EPP).
- Kommissionens roll har förändrats med tiden. Från att ha varit en opolitisk institution har den numera ett stort politiskt ansvar och mer makt. Det är därför viktigt att den makten förankras demokratiskt, förklarar De Matteis.

I en debattartikel i SvD i förra veckan skrev Cameron att Juncker inte valts av någon. Pietro De Matteis svarar:
- Det är inte så konstigt att Cameron säger så. Hans parti tillhör gruppen ECR och de erkände aldrig systemet med toppkandidater. Däremot upplever EPP:s väljare alldeles säkert att de har lagt sin röst på Juncker.

Vidare ser De Matteis det som att Cameron nu faller till föga för de mer nationalistiska krafterna i Storbritannien genom att inte stå upp för demokratiseringen av EU.
- Det här är en viktig punkt i Europas historia. Om rådet inte respekterar parlamentsvalets resultat, utan gör upp bakom stängda dörrar, kan det liknas vid en statskupp.

Europeiska rådet möts för toppmöte i Bryssel på torsdag i nästa vecka.

Henrik Edmark