Logo2.jpg

Ulvskogs höger och vänster, inte hela analysen... (20140524)

EU-valet

(20140524) I en intervju i fredagens upplaga av Östgöta Correspondenten menar Marita Ulvskog att ”höger är höger och vänster är vänster” i söndagens EU-val. Det är att förenkla analysen avsevärt. Det finns anledning att tro att hon gör det av taktiska skäl.

Det finns två dimensioner som är viktiga att lyfta fram inför valet på söndag. För det första är den klassiska uppdelningen mellan höger och vänster inte helt relevant och för det andra finns det risk att skillnader uppstår mellan de svenska riksdagspartiernas ambitioner och deras samlande europeiska motsvarigheter.

Efter en genomgång av de etablerade riksdagspartiernas manifest till EU-parlamentsvalet framgår det att den stora skillnaden finns mellan mitten och kanterna, inte mellan höger och vänster. Även om analytiker och politiker hävdar att parlamentsvalen inte längre är en fråga om ”ja eller nej till EU”, vore det fel att inte medge att en röst på SD eller V är ett tydligt ställningstagande mot EU. Vill man däremot att samarbetet ska fortsätta utvecklas stöds detta med en röst på de övriga partierna (I just det här resonemanget lämnas F! och PP utanför då de inte är representerade i riksdagen.).

Det finns naturligtvis stora skillnader mellan de olika partierna i den sistnämnda gruppen, men det som förenar dem är att de är ganska försiktiga i sina program. Det är inte helt orimligt att koppla detta till en rädsla för att stöta sig med ett EU-kritiskt folkdjup några månader innan ett riksdagsval. Det tydliggjordes i torsdagens debatt mellan Löfven och Reinfeldt i SVT:s ”Gomorron Sverige”, som till stor del präglades av samförstånd.

Den här försiktigheten skapar utrymme för en skillnad mellan de svenska partiernas mål och de som har satts upp av partigrupperna på europeisk nivå. För första gången väljer vi, genom EP-valet, underlag för vem som ska leda EU-kommissionen. Den har ensamrätt på att föreslå EU:s lagar. Får parlamentet till exempel en vänstermajoritet, i huvudsak bestående av socialdemokrater, blir den här gruppens kandidat ordförande för kommissionen och tar ut riktningen för de kommande fem åren.
I både S:s svenska och europeiska program framförs punkter som jobbgaranti för unga och en tryggad arbetsrätt. De europeiska socialdemokraterna har däremot också ambitionen att införa en EU-skatt på finansiella transaktioner och att EU-parlamentet ska ges ökade befogenheter i till exempel budgetfrågor. Ulvskog har, när tillfrågad av SVT, medgett de här skillnaderna. Detta är förmodligen inte heller ett s-dilemma utan gäller säkert också den liberala och konservativa gruppen och deras företrädare bland de svenska partierna.

I vilket fall torgförs inte dessa förhållanden särskilt aktivt av våra svenska politiker. Det ligger inte i deras intresse. Däremot, oavsett om man är för ett utbyggt eller återhållet EU och vad det innebär, ligger det i medborgarnas och väljarnas intresse att känna till dem.

 

Henrik Edmark,
Frilansskribent i EU-frågor