Logo2.jpg

Svensk media missar opinionssiffror (20140509)

EU-valet

(20140509) Efter morgonens EU-debatt i TV4 mellan Jonas Sjöstedt (V) och Jan Björklund (FP) förklarar TV4:s politiska reporter Ann Tiberg att det är svårt att tippa valresultatet. Hon menar att det görs mycket få opinionsundersökningar inför EU-valet. SvD:s samhällsanalytiske bloggare Richard Öhrvall skriver några timmar senare att de som görs bör ”tas med en extra nypa salt”. EU-valet är ett ”andra rangens val”.

Vill man ändå titta på opinionssiffror presenterar den Brysselbaserade, svenska nyhetssajten Europaportalen fyra undersökningar som gjorts under 2014, med början i februari. En från Sifo och de tre senaste från SKOP, den sista presenterad i måndags (5/5) http://www.europaportalen.se/2014/02/folkopinionen-infor-eu-valet. Är utsikterna för det totala resultatet intressantare finns en prognos på EU-parlamentets webbplats. Den visar opinionsläget från en rapportering per vecka, http://www.elections2014.eu/sv/news-room/content/20140324STO39616/html/EU-valet-2014-Senaste-projektioner-f%C3%B6r-platsf%C3%B6rdelning-i-Parlamentet. Den oberoende organisationen VoteWatch Europe presenterar en liknande sammanställning, från i onsdags, på http://www.electio2014.eu/pollsandscenarios/polls.