Logo2.jpg

Förslag för ökat skydd av varumärken (20140317)

Lagförslag

(20140317) Under februari röstade Europaparlamentet igenom ett lagförslag för gemenskapsvarumärken. Förslaget bygger på ett 20-årigt arbete på EU-nivå för att underlätta etablering av varumärken för europeiska företag.

Det finns idag EU-lagstiftning på området, men på nationell nivå har företagen olika förutsättningar. Syftet med förslaget är inte att ersätta de nationella lösningarna, utan att komplettera dem. Enligt Cecilia Wikström (FP), som ansvarar för parlamentets hantering av förslaget, handlar det om att modernisera ett befintligt system. Det kan innebära förenklad registrering av varumärken, minskad kostnad och tidsperiod vid en ansökan.

- Vi har en tuff period av ekonomisk kris bakom oss och därför behöver vi göra allt vi kan för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Det gör vi genom att öka europeiska företags konkurrenskraft, resonerar Wikström.
- Har vi nu fått det europeiska patentet på plats, borde vi också kunna erbjuda samma skydd när det gäller varumärken.

Ambitionen är att öka de nationella myndigheternas samarbete inom ramen för de projekt som tillhandahålls av EU:s varumärkesmyndighet. En del medlemsländer upplever att de redan har allt på plats och undrar varför de ska behöva anpassa sig.

- Det hade varit fint med en överenskommelse om förslaget. Framför allt har rådet (medlemsländernas representanter) svårt att enas, förklarar Wikström.
Hon upplever en 85-procentig konsensus mellan medlemsländerna och saknar alltså de sista femton för att förslaget ska gå igenom. Utsikterna är att detta kan uppnås först under nästa mandatperiod, möjligtvis under slutet av 2014. Det gör i så fall, enligt Wikström, fortfarande förslaget till ett relativt snabbt hanterat lagstiftningsärende.

Henrik Edmark