Logo2.jpg

Vem blir EU-kommissionens nästa ordförande? (20140508)

EU-valet

(20140508) Efter vårens val tillsätts en ny EU-kommission. För första gången i EU:s historia, har fyra kandidater till ordförandeposten mötts i en TV-sänd debatt. Den europeiska vänsterns kandidat Alexis Tsipras uteblev, men ansluter vid nästa tillfälle den 15 maj.

Debatten kretsade kring ekonomi, EU-skepticism, migrations- och säkerhetspolitik. Europeiska folkpartiets (M och KD i Sverige) kandidat, före detta eurogruppchefen Jean-Claude Juncker förklarade att han inte stod för åtstramningar utan ”sunda finanser”.
- Det har aldrig varit någon eurokris, utan en skuldkris i vissa medlemsländer, menade Juncker.

Enligt den liberala kandidaten Guy Verhofstadt krävs fortsatt avreglering av den gemensamma europeiska marknaden. Han underströk också jobbskapande, och fick medhåll av gröna Ska Keller. Jobben som skapas måste, enligt henne, vara ”riktiga” jobb och inga tillfälliga åtgärder.
Keller hävdade att partier till höger drar nytta av de nationalistiska partiernas EU-skepticism. Juncker kontrade med att han aldrig tänker samarbeta med ”odemokratiska partier”, och att det omfattar krav på respekt för alla minoriteter.

I halvtid lyfte debattledarna fram en svensk tweet som undrade vad kandidaterna vill göra åt ”missbruket av asylsystemet”. Enligt Verhofstadt är svaret ökad legal immigration, men att hela Europa måste dela ”bördan”. Keller kontrade med att det inte är en börda utan ett ”ansvar” och att Europa kan göra mer. Juncker reserverade sig för att helt ”öppna slussportarna”, samtidigt som han såg ett framtida behov av invandring. Socialdemokratiska Martin Schulz sa att lösningar för legal immigration blir en av hans första frågor om han väljs.

Utrikespolitiken kopplades till utvecklingen i Ukraina. Keller och Juncker var tydligast för en försiktig hållning från EU.
- Det får inte bli en tävling i vem som vill ha tuffast sanktioner, underströk Keller. En bibehållen dialog är huvudmålet.

Verhofstadt ansåg att sanktionerna har varit för sparsamma och för sena. Schulz var tydlig med att EU inte bär ansvaret för krisen.
- Det var Janukovytj som inte skrev under det färdiga avtalet, sa Schulz.

Verhofstadt uttryckte intresse för ett europeiskt försvar. Enligt Keller är lösningen istället mer tillit och respekt emellan länder. Samtidigt är energiberoendet till Ryssland, enligt henne, ett tydligt exempel på hur EU:s miljöpolitik måste bli bättre.

Henrik Edmark