Logo2.jpg

EU-parlamentet röstade för standardiserade dokument (20140217)

Lagförslag

(20140217) Under Europaparlamentets senaste sammanträde antogs ett lagförslag för enklare dokumenthantering. Brist på standarder gör att dokument från ett medlemsland inte är giltiga i ett annat. Befintliga regler skapar problem för EU:s medborgare. Nu väntar förslaget på ett godkännande från ministerrådet.

EU-parlamentet har röstat igenom ett lagförslag som ska förenkla hanteringen av offentliga dokument. Den befintliga lagstiftningen innebär tids- och kostnadskrävande rutiner för att göra dokument giltiga i ett annat EU-land än där de utfärdats. Människor som vill arbeta, studera eller gifta sig i ett annat land än där de är födda eller bosatta drabbas av problem. Det är också krångligt för företag att expandera och utöka sin verksamhet till andra medlemsländer.

Den tyske parlamentsledamoten Bernhard Rapkay berättade under debatten om ett par i Dortmund som ville gifta sig förra året. Brudgummen har bott i Tyskland sedan 1977, men fick avslag vid hindersprövningen. Det rumänska födelsebeviset gällde inte i Tyskland. För svenska Migrationsverket får den nya lagstiftningen inte särskilt stort genomslag.
- De befintliga dokumenten fungerar oftast alldeles utmärkt förklarar Anders Weström, en av Migrationsverkets experter på området. Men visst, det kan alltid bli enklare.

EU-parlamentariker Cecilia Wikström (FP), som är ledamot i det utskott som hanterat förslaget är positiv till resultatet.
- Det här förslaget till en standardisering av dokument minskar krångel. Det ska inte kosta en förmögenhet att göra dokumenten giltiga, som det krävs idag.

För att de nya reglerna ska börja gälla måste också ministerrådet, EU-ländernas egna regeringar, säga ja. Just nu är Grekland ordförande, och enligt Sotiris Krystallis vid det grekiska justitiedepartementet ska förslaget diskuteras vid ett rådsmöte i början av juni.
- Vi ska inte förvänta oss för stora framsteg i det här ärendet, förklarar han. Det är ett tekniskt avancerat förslag och vi har tagit emot många synpunkter och argument att ta hänsyn till.

Henrik Edmark