Logo2.jpg

Nya regler för märkning av kött (20140103)

Lagförslag

(20140103) I mitten av december antog EU nya regler för märkning av köttprodukter. Den gällande lagstiftningen för nötkött kompletteras nu med regler för fläsk, lamm, get och fågel. Konsumenterna ska få tydlig information om köttets ursprung.

Det ska gå att välja produkt utifrån var djuret har levt och var det har slaktats. Förslaget presenterades i september, och är en del av tidigare bestämmelser, som antogs under 2011. Det ska därför inte gå den ordinarie vägen förbi ministerrådet och EU-parlamentet. EU-kommissionen har istället rådfrågat en kommitté där medlemsländerna representeras.
Kristina Sjölin representerar Sverige och Livsmedelsverket i den nämnda kommittén. Hon beskriver förslaget som detaljrikt, men är positiv till resultatet.
- Nu vet man vad som kommer att gälla, spelreglerna är fastställda för angivande av ursprung, förklarar hon.
- Frågan är hur mycket som ändras för konsumenten, men det blir mer info.

Enligt Peter Wannding, kommunikationsansvarig på branschorganisationen Livsmedelsföretagen, blev slutprodukten ett ganska sammansatt kompromissförslag.
- Den stora stötestönen har varit huruvida djurets födelseland ska ingå i ursprungsdefinitionen, eller enbart var det är uppfött och slaktat, förklarar han.
Som representant för livsmedelsproducenter är Wannding tydlig med att beskriva skillnaden mellan hela köttprodukter och sammansatta. En sammansatt produkt är till exempel lasagne. Livsmedelsföretagen ställer sig kritiska till obligatorisk märkning av det sistnämnda.
- I en rapport som kommissionen nyligen släppt beräknas kostnaden för förslaget. Den aktualiserar frågan om vad konsumenter är beredda att betala för utökad obligatorisk ursprungsmärkning.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2015, och med det anses de berörda sektorerna få tid att anpassa sig.

Henrik Edmark