Logo2.jpg

Förslag för att minska nedskräpning (20131220)

Lagförslag

(20131220) Enligt EU:s miljökommissionär Janez Potočnik skräpas Europa ner med 8 miljarder plastpåsar varje år. Om alla medlemsländer låg på samma nivå som de med lägst konsumtion, skulle det totala antalet påsar minska med 80 procent (Användningen per person och år varierar, enligt kommissionen, från Danmarks fyra till Polens, Portugals och Slovakiens 466.). EU presenterade i början av november ett lagförslag för att påverka utvecklingen åt det hållet.

Medlemsländerna har möjlighet att välja om de vill använda sig av mål för minskning, avgifter eller i vissa fall förbud.

Fokus ligger på minskning av antalet påsar av den plast som är tunnast, eftersom engångsanvändningen är mest frekvent för dessa. För Sveriges räkning håller regeringen ett remissmöte i slutet av januari.

- Vi ska då lyssna av svenska intressenter  för att se hur förslaget lämpar sig bäst för både Sverige och EU, berättar Jerker Forsell som handlägger ärendet på Miljödepartementet.

Det tillträdande Grekiska ordförandeskapet har uttryckt en avsikt att tydligt föra det här förslaget närmare beslut. Om det kommer i hamn är inte helt klart.

- Vad förslaget framför allt handlar om är att minska nedskräpningen av våra hav, förklarar Jerker Forsell.

Under våren visar det sig när Europaparlamentet och ministerådet fattar beslut om lagförslaget.

Henrik Edmark